LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Janina Niemczynowicz    —    Pamiętnik 1916-1919

Do strony głównej SP i LO 43, Warszawa, ul. Gładka 16

||««pierwsza   |«poprzednia  -  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  -  »»

73 z 73

Dopisek Ryszarda Cichego

Dalsze dzieje niektórych osób występujących w pamiętniku

Tatuś Witold Dauksza ur. 1868 zmarł w bolszewickim szpitalu 4 grudnia 1918, a więc jeszcze w czasie pisania pamiętnika. Grób jego znajduje się obecnie na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Matula Jadwiga Daukszyna z domu Bekker zmarła 23 kwietnia 1939 r. Pochowana w Wilnie obok męża.

Pan Chaillet zmarł w Moskwie podczas rewolucji 1917.

Stefan, brat Autorki, ur. 1895. W wolnej Polsce został artystą malarzem. Żonaty, jedna córka. W 1939 roku powołany do wojska, został złapany przez bolszewików. Ostatnia kartka do domu została wysłana 31 maja 1941 ze Starobielska.

Ciocia Hela, wuj Stanisław Wańkowicz. Wuj Stanisław był kuzynem lub stryjem słynnego Melchiora, jego żona Helena była siostrą Matuli.

Oleńka - córka cioci Heli, kuzynka autorki. Jej córka wyszła za mąż na Adama Makowicza, mieszka na stałe w USA.

Albert Szmitt, wielka miłość Autorki. Kto to wie? - raczej nigdy już nie spotkał Niny, może zginął jeszcze w czasie I, a może II wojny?

Autorka skończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Wyszła za mąż, miała 2 dzieci. Po wojnie zamieszkała z mężem w Warszawie. Była nauczycielką historii. Wraz z mężem do późnej starości jeździła w Tatry i odbywała piesze wędrówki. Córka zginęła w wieku 43 lat w wypadku samochodowym. Syn wyemigrował do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Janina zmarła, mając 84 lata. Półtora miesiąca po niej zmarł jej 90-letni wówczas mąż. Oboje pochowani są na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 

____________________

Redakcja: Piotr Müldner-Nieckowski, grudzień 2008

||««pierwsza   |«poprzednia  -  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  -  »»