LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Andrzeja Struga, Warszawa, ul. Gładka 16

Jerzy Nowakowski "Baryła"

Fot. pmn 2008

Uczeń kursu 1946-1957. Harcerz, instruktor harcerski.
Autor niezliczonych a świetnych piosenek harcerskich, satyrycznych i poetyckich.
Współautor tekstów (m.in. szopek i "oper"), które powstały w szkole i w harcerstwie.
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego książki o 43.


Zmarł 3 stycznia 2021 r. o godz. 12 w szpitalu przy ul. Lindleya Warszawie.


Ten biogram wymaga skompletowania.

Jeśli możesz, pomóż nam go opracować.

Potrzebne są:

  1. dane personalne,
  2. zdjęcia,
  3. informacje o życiu, działalności, osiągnięciach,
  4. informacje o pracy w naszej szkole,
  5. wspomnienia i angedoty związane z tą Osobą,
  6. ewentualne sprostowania istniejącego biogramu.

Każdy szczegół się liczy!

Wróć do strony głównej i skorzystaj z naszej poczty.