LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Andrzeja Struga, Warszawa, ul. Gładka 16

Prof. Jerzy Wrotek


Od lewej: prof. Robert Hajłasz i prof. Jerzy Wrotek (fot. dostarczył Sławek Przybyłek)

Uczył chemii w latach 60. XX w. Doktor chemii, pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oto jedna z anegdot z Nim związanych.
Doktor Wrotek doskonale pamiętał, kto jest słaby z chemii, ale był do takiej osoby ustosunkowany życzliwie, żeby nie powiedzieć - żartobliwie. Starał się ją w ten sposób zachęcić do nauki. Uważał, że chemia na poziomie licealnym jest łatwa. Jedną z takich uczennic była Jadzia Fladzińska (kurs 1953-1964). Kiedy robiliśmy jakieś niebezpieczne (wybuchowe) doświadczenia, wołał: "Uwaga! Wylotu probówki nie należy kierować na siebie. Proszę go zwrócić w stronę koleżanki Fladzińskiej".

[pmn]
Ten biogram wymaga skompletowania.

Jeśli możesz, pomóż nam go opracować.

Potrzebne są:

  1. dane personalne,
  2. zdjęcia,
  3. informacje o życiu, działalności, osiągnięciach,
  4. informacje o pracy w naszej szkole,
  5. wspomnienia i angedoty związane z tą Osobą,
  6. ewentualne sprostowania istniejącego biogramu.

Każdy szczegół się liczy!

Wróć do strony głównej i skorzystaj z naszej poczty.