LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Andrzeja Struga, Warszawa, ul. Gładka 16

Prof. Kinga Suwińska

Uczennica i nauczycielka naszej szkoły. Uczyła chemii.
Ur. 22.02.1954. Uczennica SP i LO nr 43, kurs 1960-1972.
Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Doc. dr hab. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW),
od 2008 Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.
Ten biogram wymaga uzupełnienia.

Jeśli możesz, pomóż nam go opracować.

Potrzebne są:

  1. dane personalne,
  2. zdjęcia,
  3. informacje o życiu, działalności, osiągnięciach,
  4. informacje o pracy w naszej szkole,
  5. wspomnienia i angedoty związane z tą Osobą,
  6. ewentualne sprostowania istniejącego biogramu.

Każdy szczegół się liczy!

Wróć do strony głównej i skorzystaj z naszej poczty.