LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Andrzeja Struga, Warszawa, ul. Gładka 16

Prof. Henryk Piluś

Uczył filozofii i logiki.

Przezwisko: "Włosek", "Pilutek".

Ur. w 1938 r. Profesor dr hab. w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w Akademii Podlaskiej, a także w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Autor licznych prac filozoficznych (głównie z zakresu tomizmu) i z nauk pokrewnych. Zajmuje się etyką, historią filozofii, antropologią filozoficzną, logiką, filozofią katolicką, pedagogiką. Habilitację uzyskał na podstawie książki "Człowiek w filozofii Karola Wojtyły - Jana Pawła II".

W 2007 ukazała się książka "Wokół humanistycznych wartości. W 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia", wydana w Warszawie przez Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
Ten biogram wymaga skompletowania.

Jeśli możesz, pomóż nam go opracować.

Potrzebne są:

  1. dane personalne,
  2. zdjęcia,
  3. informacje o życiu, działalności, osiągnięciach,
  4. informacje o pracy w naszej szkole,
  5. wspomnienia i angedoty związane z tą Osobą,
  6. ewentualne sprostowania istniejącego biogramu.

Każdy szczegół się liczy!

Wróć do strony głównej i skorzystaj z naszej poczty.