LO nr 43, Warszawa, Gładka 16
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Andrzeja Struga, Warszawa, ul. Gładka 16

Prof. Zofia Gogolewska

W latach 1964-1968 była nauczycielką fizyki w klasach 8 i 9.
Należała do najpiękniejszych postaci naszej szkoły.

Z domu Denkiewicz. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Urodziła się dn. 29.08.1908 w Przemyślu - zmarła dn. 7.11.1996 w Warszawie.

Maturę zdała w 1927 w Chełmie Lubelskim w Liceum Nauczycielskim. Kontynuowała naukę w zawodzie nauczycielskim, ukończyła Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie - w czerwcu 1935 r. Pracę nauczyciela rozpoczęła w 1927 i kontynuowała ją aż do przejścia na emeryturę w 1964, następnie jako nauczycielka kontraktowa pracowała do 1973. Była nauczycielką w szkołach podstawowych i średnich w wielu miejscowościach, między innymi w Chełmie Lubelskim, Babicach koło Warszawy, Skolimowie-Konstancinie, Warszawie. W latach 1964-1968 była nauczycielką fizyki w klasach 8 i 9 w Liceum Ogólnokształcącym nr 43 im. Andrzeja Struga w Warszawie przy ul. Gładkiej 16. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie przy ul. Radarowej 4b, gdzie uczyła aż do 1973.

Zofia Gogolewska, pseudonim "Maryla", była podporucznikiem Armii Krajowej (legitymacja nr 19184 wydana przez Dowództwo Wojska Polskiego w Londynie). Pracowała w konspiracji od listopada 1939 do stycznia 1945.

Od roku 1942 była komendantką Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej w V rejonie "Piaseczno-Gątyń" VII Obwód AK "Obroża".

Na tym stanowisku zajmowała się między innymi przejmowaniem skoczków spadochronowych - "cichociemnych" i organizowaniem im przerzutu do odpowiednich jednostek.

W swoim prywatnym domu w Skolimowie przechowywała w latach okupacji hitlerowskiej dwie osoby narodowości żydowskiej. Prowadziła też konspiracyjny nasłuch radiowy i kolportaż prasy podziemnej.

Została odznaczona wieloma odznaczeniami za działalność konspiracyjną i pracę zawodową. Otrzymała m.in. Krzyż Armii Krajowej - Londyn, Medal Wojska Polskiego Armii Krajowej - Londyn, Złotę odznakę za Tajne Nauczanie, Medal Komisji Edukacji Narodowej (dwukrotnie).

Z zapałem zajmowała się organizowaniem krajoznawczego zainteresowania młodzieży. Była osobą bezpartyjną.

Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Prawosławnym - część katolicka - przy ulicy Redutowej w Warszawie: aleja 90., szereg 10., grób 24.

 

 

 

Podała: Anna Strzałecka (Wierzbicka). Oprac. P.M.N.
Ten biogram można uzupełnić.

Jeśli masz jeszcze jakieś informacje, daj nam znać.

W szególności chodzi o:

  1. dane personalne,
  2. zdjęcia,
  3. informacje o życiu, działalności, osiągnięciach,
  4. informacje o pracy w naszej szkole,
  5. wspomnienia i angedoty związane z tą Osobą,
  6. ewentualne sprostowania istniejącego biogramu.

Każdy szczegół się liczy!

Wróć do strony głównej i skorzystaj z naszej poczty.